Исто толку важно колку и веста, ако не и поважно, е начинот на кој таа ќе биде пласирана. Од тоа зависи дали ќе предизвика позитивен или негативен ефект. Примерот со вчерашната информација за тендерот за хортикултурно одржување и уредување, која некои медиуми ја спинуваа во “набавка на цвеќе“, заради што потоа јавноста ја качи Владата на “машко магаре“, е најдобар доказ за лошо сработена ПР стратегија. Лошо, многу лошо…