Како држава, Македонија е уникатна по многу што. Меѓу другото и по тоа што тука ниту една партија не изгубила избори, а слават дури и тие што не учествувале на нив.
Веќе 27 години, единствениот сигурен губитник е – Македонија.