Од пратениците – послушници на Грујо со кои Македонија го допре дното, очекуваме да покажат визионерство и чувство за државност. Оксиморон пар екселанс!