Се сомневам дека постои политичар во нашата држава кој чувствува срам или грижа на совест, заради податокот дека повеќе од 450.000 граѓани на Македонија гладуваат. Оваа поразителна бројка е сосема доволна, за да едночудо домашни политичари одговараат за злосторство против сопствениот народ.