Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ одржува состанок, на кој се очекува ВМРО да му поднесе оставка на ДПМНЕ.