Најфалената и медиумски најексплоатирана инвестиција на поранешниот директор на ЈКП „Комуналец“, Златко Ристески, всушност била најпромаршена и економски неоправдана, и истата најголемото јавно претпријатие во Прилеп го довела во незавидна ситуација, со безброј тужби и блокирана жиро-сметка.

Ова на денешната прес конференција го истакна директорот на ЈКП „Комуналец“, Ѕвонко Јованоски, кој рече дека реализацијата на овој проект, неговиот претходник ја почнал без да ги обезбеди основните предуслови за започнување на инвестиција.

„Се’ што Златко Ристески направил со оваа инвестиција за секундарна селекција на отпад, го направил без редослед на приоритети, односно без да направи финансиско затворање на примарната селекција. Извршувал набавки во делот на секундарна селекција, а  без притоа да има добиено градежна дозвола за изградба на хала, каде би се сместила набавената опрема. Првата работа што ја направил, а требало да биде последна, е што во во пролетта 2013 година набавил дел од линијата за секундарна селекција, и тоа сепаратор со ротор ТИП КСР 10 со вредност од  85.943 евра, како и транспортни ленти 7 парчиња, со вредност од     98.369 евра. Или за набавка на овој дел од линијата, вкупно потрошил 184.300 евра. За набавената опрема од производителот  „Техникс“ од  Хрватска, не е  добиена  никаква техничка документација, ниту пак за нејзино одржување и сервисирање. Опремата е оставена да лежи во кругот на Терминалот, изложена на временски неприлики. Ова е само дел од вкупната опрема, а за нејзино докомплетирање и ставање во функција потребни се уште дваесетина сегменти, во вкупна вредност од 500.000 евра“, изјави Јованоски.

Јованоски истакна дека досегашните трошоци за оваа инвестиција изнесуваат 22.738.200,00 денари а за целосна подготовка на халата, потребни се уште 41.000.000,00 денари, кои ЈКП „Комуналец“ не е во можност  да ги обезбеди. Од тие причини, инвестицијата е стопирана, со цел претпријатието да не биде изложено на дополнителни трошоци.

Што се однесува до економската оправданост на инвестицијата, директорот на најголемото прилепско јавно претпријатие напомена дека кога халата би се изградила и линијата би била монтирана за двосменско работење од 16 часа, таа би трошела околу 2.000 киловат часови електрична енергија. Ако на тоа се додадат и трошоците за работна рака, инвестицијата би била нерентабилна, односно повеќе би трошела, отколку што би приходувала.

„ЈКП „Комуналец“ набави вешт наод и мислење за функционалноста и употребливоста на оваа линија, која веќе 5 години лежи изложена на надворешни влијанија. Согласно наодот, подвижните делови како што се лежиштата и транспортните ленти, оштетени се и треба да се заменат со нови. Потребните финансии за замена на овие делови би изнесувале 30-40% од фактурираната вредност на опремата, односно 64. 500 евра. Ова е директна штета предизвикана од неработењето на линијата“, потенцираше Јованоски.

Поради сите овие предизвикани и направени штети, директни или индиректни, со кои ЈКП „Комуналец“ е доведен во незавидна ситуација, како и поради лошо и несовесно менаџирање, Јованоски ги повика институциите на системот, МВР и Јавното обвинителство, да реагираат согласно законската регулатива.