Градоначалникот на општина Прилеп, Илија Јованоски, денеска го оствари своето избирачко право, излегувајќи на референдум и гласајќи на гласачкото место број 1454, во ООУ „Добре Јованоски“.

Градоначалникот Јованоски рече дека денешниот ден е од голема важност за граѓаните на општина Прилеп и на Македонија, од причина што тие треба да одлучат дали ќе останеме сами и изолирани, или пак државата ќе оди напред, во ЕУ и НАТО. Во изјавата за медиумите дадена веднаш после гласањето, градоначалникот Јованоски рече: