Мон

МОН: студентите имаат можност да учествуваат во екстерната евалуација на високообразовни институции и студиски програми во Република Северна Македонија

Министерството за образование и наука и Агенцијата за квалитет на високото образование ги вклучуваат студентите во процесот на евалуација на високообразовните институции и студиски програми во Република Северна Македонија. За таа цел, објавен е конкурс за пријавување на заинтересирани студенти за учество во оваа постапка.

Секој апликант треба да исполнува неколку услови, односно да е државјанин на Република Северна Македонија, да има статус на редовен студент на прв, втор или трет циклус на студии во земјата, да има претходно искуство во евалуација на високообразовни институции во земјата или странство и да има познавање на англискиот јазик.

Пријавувањето се врши со пополнување на Образец, кој може да се најде на веб страната на Агенцијата за квалитет на високото образование, на следниот линк: http://akvo.mk/docs/konkursi/Образец%20за%20пријавување%20-%20студенти.docx и потоа истиот, потпишан и скениран се доставува на следните електронски адреси cvete.stefanovska@tfb.uklo.edu.mk и vlado.gicev@ugd.edu.mk. Крајниот рок за пријавување е 18.9.2022 година.

Прочитајте повеќе

Платата на премиерот е 140.450 денари, а на министрите по 115.540 денари

Платата на премиерот е 140.450 денари, а на министрите по 115.540 денари

Владата јавно ги објави платите на претседателот на Владата, како и на министрите. Според објавените податоци, највисока …