Вчера пред ЦК „Марко Цепенков“ во Прилеп се одржа интерактивен концерт за деца, насловен како „Музичко другарување”.

Концертот беше конципиран согласно протоколите за заштита од Ковид-19, а интеракцијата меѓу учесниците и најмладите беше на високо ниво.

Вчерашното несекојдневно музичко доживување со групата „Триангл“ имаше едукативен карактер и со него беа опфатени актуелни теми за чување на здравјето и бон тон правилата за добро однесување.

Целта на „Триангл“ и на ЦК „Марко Цепенков“ беше да придонесат за приближување на музиката до најмладите и за нивно едуцирање, што беше постигнато благодарение на одличниот тим кој го сочинуваа режисерот Десанка Глигоријевиќ, Симона Петровски (оперски пеач), Андреј Наунов (пијанист) и Јане Дунимаглоски (оперски пеач, гитара, мандолина).