Не е исправна водата за пиење од крајпатната чешма во месноста Ѓумушица. Водата од ова чешма според Центарот за јавно здравје – Прилеп, не смее да се користи за пиење без да се преврие најмалку 10 минути.

Центарот за јавно здравје – Прилеп врши редовни анализи на исправноста и квалитетот на водата за пиење од јавните чешми во населените места, каде што нема водоводи кои што се вклучени во водоводната мрежа со која стопанисува ЈКП „Водовод и канализација“.