Од Бирото за метрологија информираат дека ноќеска, сабота спроти недела во 03.00 часот, завршува летното сметање на времето и почнува зимското. На тој начин, со поместување на часовникот за еден час наназад, времето во 03.00 часот ќе се смета како 02.00 часот.

Поместувањето на стрелките на часовникот во западна Европа е воведено во почетокот на седумдесеттите години од минатиот век, со образложение дека со тоа се овозможува заштеда во потрошувачката на електрична енергија, се зголемува продуктивноста, се подобрува приспособувањето на луѓето и работниот ден е поефикасен.

Зимското сметање на времето почнува последниот викенд во октомври и трае до последниот викенд на март.