По препорака на Општинскиот кризен штаб, во Битола продолжи масовното дезинфицирање на цела територија на Општина Битола. За разлика од минатата сабота, во оваа акција беа опфатени и влезовите во зградите, каде се дезинфицираше со рачни пумпи.

„Во акцијата се опфатени сите коловози, јавни и прометни површини, но овој пат и влезовите, со влегување внатре, во самите влезови во зградите. Акцијата ја координира ЈП ‘Комуналец’, заедно со останатите локални јавни претпријатија, а имаме и приватни компании кои се приклучија во акцијата. Тоа се лица кои умеат да управуваат со трактори и прскалки, од руралните места, кои по завршување на акцијата во Битола, ќе заминат во своите места со полни цистерни дезинфекциони средства и ќе ги дезинфицираат патиштата низ селата“, рече градоначалничката Наташа Петровска на стартот од акцијата.

Во акцијата се вклучија 4 цистерни, 23 трактори со помошна механизација, метларка и други возила. Дополнително, 65 поединци со рачни пумпи дезинфицираа во влезовите, а во комплетната акција учестувааа над 100 лица. Координатор на денешната акција повторно беше ЈП „Комуналец“.

„’Комуналец заедно со останатите јавни претпријатија ‘Водовод’, ‘Нискоградба’, ‘Пазари’, но и со поддршка и помош на РЕК ‘Битола’, ‘Стрежево’ и други компании, постојано е на терен во периодот на полициски час. Кога граѓаните остануваат дома, ние вршиме постојано дезинфекција на сите јавни и прометни површини. Денес ја правиме втората масовна дезинфекција на Битола и околните места, секако во соработка со граѓаните, посебно и приватни компании, приватни фирми, индивидуалните земјоделци од руралните средини, кои  и тоа како, ни излегуваат во пресрет со својата механизација. Покрај возилата има и 65 поединци кои со рачни пумпи ќе ги дезинфизираат станбените згради“, рече директорот на ЈП „Комуналец“, Панде Богоевски.