Од 28 февруари до 1 март годинава, во Прилеп по 19-ти пат ќе се одржи Меѓународниот карневал „Прочка 2020“.

Пријавите за учество на карневалот за учесниците од нашата држава ќе бидат отворени до 27.02.2020, а пријавите за интернационалните учесници до 20.02.2020.

Дополнителните информации во врска со пријавувањето, можете да ги најдете на следниот линк:

http://www.karnevalprilep.mk/pokana-i-prijava-prochka-2020