Почна со работа владиниот кол центар - со телефонски повик на 02/324-8040 до сите информации за економските и другите мерки за КОВИД-19

Почна со работа владиниот кол центар – со телефонски повик на 02/324-8040 до сите информации за економските и другите мерки за КОВИД-19

Владата на Република Северна Македонија денес го пушти во употреба првиот контакт центар наменет за поддршка на бизнисот и граѓаните во врска со економските прашања во услови на справување со кризата предизвикана од КОВИД-19. Компаниите и физичките лица со јавување на телефонскиот број 02/324-8040 ќе ги добиваат сите потребни информации и појаснувања во врска со начинот и можноста за користење на економски и други државни мерки поврзани со справување со состојбата со КОВИД -19.

На LIVE Call Center – контакт линијата, која што е донација од компанијата Ассеко СЕЕ Македонија ќе одговара стручен тим на македонски и албански јазик. Кол центарот ќе работи од 8:00 до 17:00 часот од понеделник до петок, а во сабота од 9:00 до 14:00 часот.

Изминатиот период со цел полесно да се помине кризата предизвикана од коронавирусот Владата на Република Северна Македонија донесе сет економски и други мерки за бизнисот и граѓаните. За начинот и користењето на овие мерки компаниите и граѓаните ќе може да се јавуваат во кол центарот.

Како за потсетување, досега се донесени два сета на економски мерки а се во насока на поголема ликвидност на бизнисот и зачувување на работните места.

За да сочуваме што поголем број работни места обезбедуваме финансиска поддршка за компаниите и самостојните вршители на дејност:

– За исплата на плати за месеците април и мај компаниите ќе добиваат 14.500 денари по вработен.

– Овозможено е користење на бескаматни кредити за микро, мали и средни компании.

– Воведуваме субвенционирање на 50% од придонесите на плати на вработените.

– Обезбедуваме исплата на минимална плата за спортските работници и уметниците.

– Обезбедивме финансиска помош за занаетчиите и самостојните вршители на дејност.

Ги олеснивме обврските на компаниите и граѓаните за плаќање на долговите и обврските кон државата:

– Запрена е работата на извршителите до крајот на јуни.

– Создадени се услови за одложување на плаќање на ратите на кредитите за 3 до 6 месеци за што поголемиот дел од банките веќе излегоа со свои понуди.

– Ослободување од плаќање на месечни аконтациите за данок на добивка за април, мај и јуни.

– Намалување на казнената камата за јавни давачки.

– Намалување на законска затезна камата за правни и физички лица.

– Ставена е во мирување давачката за ЗАМП.

– Се запираат стечајните постапки.

За лицата коишто останаа без работа во услови на КОВИД-19 понудени се неколку видови на поддршка:

– Согласно законот за вработување и осигурување во случај на невработеност граѓаните кои останале без работа ќе остварат надоместок преку АВРМ согласно нивните години работен стаж.

– Го прилагодуваме системот на социјална заштита за брз влез на лицата кои останале без работен ангажман и биле дел од неформалната економија со цел да остварат право на гарантирана минимална помош.

За лицата во социјален ризик и корисници на други социјални права донесени се низа мерка:

– Обезбедуваме дополнителна исплата на енергетски додаток за април и мај на околу 30.000 корисници.

– Продолжува исплата на образованиот додаток за третиот и четвртиот мерен период за учебната 2019/2020 година, без потврда за редовност во училиште.

– Продолжени се и роковите за поднесување на барањата за остварување на право на еднократна парична помош за новороденче, и за додатоците за трето и четврто дете.

– Ослободување од закуп за социјални станови.

Мерки во делот на платен одмор

– Продолжено е платеното отсуство од работа поради нега и одгледување на новороденче и посвоено дете се до истек на траењето на времените мерки.

– Задолжително користење на годишен одмор во приватен сектор.

– Задолжително користење на годишен одмор во јавен сектор.

Фондови за помош за КОВИД-19

– Формиран е Фонд за туризам за поддршка на туристичките дејности.

– Се формира солидарен Фонд за КОВИД-19.

Владата продолжува да ја следи состојбата со КОВИД-19 и да носи мерки согласно реалните потреби на компаниите и граѓаните.

Прочитајте повеќе

А што ако Бајден навистина се откаже?

А што ако Бајден навистина се откаже?

Се множат знаците дека американскиот претседател Џо Бајден може да се повлече од претседателската трка. …