Превозот на патници со задолжително растојание од два метри и 50 проценти од вкупниот број на седишта.

Превозот на патници со задолжително растојание од два метри и 50 проценти од вкупниот број на седишта.

Министерството за транспорт и врски во континуитет презема мерки и активности за одвивање на превозот на стока и патници во внатрешниот сообраќај како и транспорт на стока во меѓународниот сообраќај во услови на вонредната состојба.

Заради заштита на јавното здравје на граѓаните, а како резултат на преземање на мерки за спречување на ширење на коронавирусот, на предлог на Министерството за транспорт и врски, Владата на Република Северна Македонија на последната седница донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба.

Со оваа Уредба со законска сила, прецизно се уредува начинот на превоз на патници во внатрешниот сообраќај во услови на траење на вонредната состојба и истата гласи: При вршење на јавниот превоз на патници, за време на траење на вонредната состојба, превозникот во возилото е должен да го организира превозот со задолжително одржување на растојание од најмалку два метри меѓу патниците и може да има најмногу 50 проценти патници од вкупниот број на седишта, несметајќи го седиштето на возачоот.

Имено сакаме да појасниме, до пред донесување на Уредбата, оваа мерка беше во вид на препорака за сите кои вршат превоз на патници.

Во наредниот период, се до траење на вонредната состојба, Уредбата за организација на начинот на превозот има сила на Закон и сите кои вршат превоз на патници мора да го организираат превозот на начин кој е пропишан во споменатата Уредба.

Потенцираме дека носењето на оваа Уредба има за цел да се заштити здравјето на граѓаните и да се влијае на спречување на ширење на коронавирусот.  Министерството за транспорт и врски и другите надлежни институции се во постојана комуникација и координација со транспортните здруженија и навремено се преземаат мерки и препораки  за да се обезбеди непречено фукционирање на транспортот на стока и превозот на патници.

Прочитајте повеќе

Владата подготвува закон, Унгарците „во прашалници“ за милијардата од Орбан за Мицкоски

Владата подготвува закон, Унгарците „во прашалници“ за милијардата од Орбан за Мицкоски

Премиерот Мицкоски најави 250 милиони евра од кредит од Унгарија за бизнисот, македонските стопанственици го …