Апликацијата ,,Мој воздух“, преку која се информираме за загаденоста на воздухот во Скопје и во Македонија, изутринава покажа неверојатни 1999 ПМ10 честички во воздухот во населбата Ѓорче Петров! На приложениот дијаграм може да се забележат енормни амплитуди со посебно високи вредноси во периодот меѓу 6 и 7 и помеѓу 9 и 10 часот.

Во моментов, според интернет страната Мој воздух, мерната станица во Ѓорче не праќа информации.

 

До овој момент нема официјално соопштение што се случува на теренот и дали станува збор за дефект на мерната станица или сепак резултатите и вредностите се реални.

Напоменуваме дека според меѓународните стандарди вредноста на толеранција за честичките пм-10 изнесува 50 µg/mза 24 часа.

AQI – Air Quality Index, е нова мерка воведена во МојВоздух која прави сума на сите измерени вредности од сензорите на една станица, прикажувајќи ја загаденоста на Европската скала за Common AQI од 0 до 100. Мерка под 25 означува многу ниска загаденост, под 50 – ниска, под 75 – средна, под 100 – висока, и над 100 – екстремно висока.

Од шест инструменти за мерење на ПМ10 честичките во воздухот во Скопје, во моментов надвор од функција се два, на мерното место во Гази Баба и во Лисиче.

Извор: Алсат