Централниот регистар на Република Северна Македонија започнува со спроведување на акцијата „Отворени денови со граѓаните”.

Стручен тим предводен од директорката Марија Бошковска – Јанковски, на 1.10.2019 година, вторник, во периодот од 11:00 до 14:00 часот, ќе одржи отворен ден со граѓаните во канцеларијата на Централниот регистар во Прилеп.

За време за Отворениот ден, граѓаните ќе имаат можност да се консултираат за прашања поврзани со работењето на институцијата и да добијат потребни информации и одговори на нивните прашања.