Крушево

Усвоена Локалната младинска стратегија на општина Крушево

Како резултат на напорната и неуморна работа на Младинскиот Совет, Општината и членовите на работната група, вчера беше усвоена Локалната младинска стратегија на Општина Крушево и двегодишниот акционен план.

На создавањето и усвојувањето на стратегијата им претходеа низа активности, кои имаа за цел да ги мапираат потребите и проблемите на младите во општина Крушево, како и да овозможат воспоставување на структура за подготовка на стратегијата.

Со донесувањето на стратегијата се прави значителен чекор напред кон отстварувањето на нејзината цел: зголемување на активното учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во локалната заедница.

Стратегијата е со времетраење од пет години и во неа се лоцирани клучните приоритети за младите луѓе во Општина Крушево.

Проектот “Креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево”, е во рамките на шемата за регрантирање на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“, спроведуван од страна на АЛДА, Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија, Европското движење на Р.Македонија, а финансиски поддржан од Европската Унија.

Прочитајте повеќе

Богородица пожар

Затворен граничниот премин Богородица поради пожар, се преземаат мерки за гасење на пожарот

Се преземаат интензивни мерки за гасење на пожарот. Апел до сите граѓани да не се …