Утре, недела 25 март, започнува летното сметање на времето, така што со поместување на стрелките на часовникот за еден час нанапред, времето во 2 часот се смета како 3 часот. Одлуката за денот и моментот на воведување на летното време за 2018 година е усвоена на последната седница на Владата, согласно директивата на Европскиот Парламент.

Летното сметање на времето ќе трае до 28 октомври, кога стрелките на часовникот ќе бидат вратени еден час наназад.