Владата ја одржува редовната 43 седница

Владата денеска ќе ја одржи редовната 43 седница со повеќе точки на дневен ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.

На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владата денеска ќе ја разгледа Предлог-стратегијата за производство на тутун за периодот 2021-2027 година, со Акционен план.

На денешната седница ќе биде ставена на разгледување и усвојување Програмата за работа за 2021 година на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија.

На редовната седница која е закажана со почеток во 12:00 часот, пред министрите за разгледување се и Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија за 2021 година, Програмата за изменување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2021 година и Програмата за изменување и дополнување на Програмата развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2021 година.

Прочитајте повеќе

Гир и европските амбасадори во посета за поддршка на Фондација Метаморфозис

Проверувачите на факти играат витална улога во заштитата на демократијата и во обезбедувањето пристап на …