Во изложбениот салон на Центарот за култура „Марко Цепенков“, синоќа беше отворена изложбата на „Црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново – Ремек дело на византиската уметност во Македонија“.

Се работи за изложба на фотографии од фрескосликарството на црквата „Свети Ѓорѓи“ во Курбиново, која била изградена во 1191 година и која претставува еден од највредните споменици за светското културно наследство од византиската уметност.

„Овој споменик како една гранична линија во развитокот на овие големи цивилизациски текови, е исклучително значаен не само како наше културно наследство, туку и во едни пошироки светски рамки. Токму заради тоа, нашата држава одлучила да постави еден мотив од ова фрескосликарство врз монетата и банкнотата од 50 денари и тој, всушност, претставува еден амблем на целокупната уметност која што е содржана во овој споменик. Преку оваа изложба се обидуваме да го приближиме споменикот до граѓаните и со тоа да ја популаризираме византиската уметност помеѓу пошироката публика во нашиот град“, истакна во своето излагање Александар Василески, асистент истражувач во Институтот за старословенска култура – Прилеп.

Ова беше четврто поставување на изложбата пред пошироката јавност. Изложените фотографии се направени во 2016 година, во рамки на проектот „Македонски фрески – Маско 360“.

На отворањето на изложбата присуствуваше и градоначалникот Илија Јованоски. Изложбата пред прилепската публика ја поставија здружението на граѓани „Менелај“ од Прилеп и „Македонида“ од Скопје, во соработка со Институтот за старословенска култура – Прилеп.