Во времето кога ведреше и облачеше, Грујо го в’теше парето. Сега кога е потенцијален жител на Идризово, почна да му се в’ти во главата. Животот е, Грујо, в’телешка!