Ценовник за рекламирање на www.publikum.mk

Позиција Димензија Цена
1 728 x 90 px 7000 денари
2 970 x 90 px 8000 денари
300 x 300 px 6000 денари
300 x 150 px 4000 денари
300 x 200 px 5000 денари
4 300 x 300 px 4500 денари
5 300 x 600 px 6000 денари
6 970 x 90 px 6000 денари
728 x 90 px 5000 денари
728 x 90 px 4000 денари

 

Позиција Опис
1 Хедер – се појавува на сите страници
2 Под мени – се појавува на сите страници
3а,б,в Прва позиција од страна над авторски
4 Втора позиција од страна под авторски
5 Трета позиција од страна под социјални мрежи
6 Футер – се појавува на сите страници
Над текст од објава – се појавува само ако се кликне на објава на сите објави
Под текст од објава – се појавува само ако се кликне на објава на сите објави

 

Цените се дадени за еден месец. Во цената се вклучени и сите соопштенија од субјектот кој го закупил рекламниот простор.

Здружението не е ДДВ обврзник.

Контакт телефон: 070622919 или на мејл:

zg.publikum@gmail.com