Ценовник за рекламирање на www.publikum.mk

Позиција Димензија Цена
1 728 x 90 px 14.000 денари
2 970 x 90 px 16.000 денари
300 x 300 px 12.000 денари
300 x 150 px 8000 денари
300 x 200 px 10000 денари
4 300 x 300 px 9000 денари
5 300 x 600 px 12.000 денари
6 970 x 90 px 12.000 денари
728 x 90 px 10.000 денари
728 x 90 px 8000 денари

 

Позиција Опис
1 Хедер – се појавува на сите страници
2 Под мени – се појавува на сите страници
3а,б,в Прва позиција од страна над авторски
4 Втора позиција од страна под авторски
5 Трета позиција од страна под социјални мрежи
6 Футер – се појавува на сите страници
Над текст од објава – се појавува само ако се кликне на објава на сите објави
Под текст од објава – се појавува само ако се кликне на објава на сите објави

 

Цените се дадени за една недела. Во цената се вклучени и сите соопштенија од субјектот кој го закупил рекламниот простор.

Здружението не е ДДВ обврзник.

Контакт телефон: 070622919 или на мејл:

[email protected]