Маркетинг

Ценовник за рекламирање на www.publikum.mk

Позиции:

Маркетинг

Позиција Димензија Цена

1

650 x 100 px

7000 денари

2

1000 x 100 px

8000 денари

300 x 300 px

6000 денари

300 x 250 px

4000 денари

300 x 250 px

3000 денари

650 x 100 px

4500 денари

650 x 100 px

3500 денари

5

300 x 300 px

4000 денари

6

1000 x 100 px

5000 денари

 

Позиција Опис

1

Хедер – се појавува на сите страници

2

Под мени – се појавува на сите страници

3а,б,в

Прва позиција од страна над актуелно

Над текст од објава – се појавува на сите објави

Под текст од објава – се појавува на сите објави

5

Втора позиција од страна под актуелно

6

Футер – се појавува на сите страници

 

Цените се дадени за еден месец. Во цената се вклучени и сите соопштенија од субјектот кој го закупил рекламниот простор.

Здружението не е ДДВ обврзник.

Контакт телефон: 070622919 или на мејл:

zg.publikum@gmail.com