„Со пријателите е пријатно да се разговара, со непријателите е корисно“.
Д-р Михаил Литвака, психотерапевт