„Кога тргнува човек некаде, обично бара нешто што му недостига. И никогаш не знае до каде треба да оди и каде треба да застане. Да застане токму до тоа што му недостига“.

Петре М. Андреевски