Постапувајќи по кривичниот предмет КОКЖ-23/18, познат во јавноста под името „Тенк“, скопска Апелација по одржана јавна седница, донесе пресуда со која жалбата на обвинетиот Ѓоко Попоски делумно ја уважи на начин што ја преиначи во делот на одлуката за казната и го осуди на казна затвор во траење од 4 години и 6 месеци, а во останатиот дел првостепената одлука ја потврди.

Жалбите на обвинетиот Никола Груевски од изјавени лично и преку неговите бранители ги одби како неосновани, а првостепената пресуда ја потврди во целост.