Фејсбук статус на денот

Фејсбук статус на денот

Македонија денес: општество на изместени вредности, лажни пророци, девалвирани институции, уништени перспективи, изгубени генерации…
Има ли светло на крајот од тунелот?

Прочитајте повеќе

Фејсбук статус на денот

Фејсбук статус на денот