Нови 3.000 предмети ја чекаат новата Антикорупциска комисија

Нови 3.000 предмети ја чекаат новата Антикорупциска комисија

Речиси 3.000 нови барања, пријави и обрасци стигнале на адресата на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) од март, кога таа формално го изгуби мандатот да постапува по предметите, до крајот на септември. Поради бројни нерегуларности во работата на последниот состав на Антикорупциската комисија, Собранието на 19 март разреши пет од седумте членови на Комисијата, со што таа формално ги изгуби своите овластувања. Во меѓувреме, функционира само стручната служба, односно Секретаријатот на ДКСК.

– Согласно со податоците со кои располага Државната комисија за спречување на корупцијата во периодот од март до 30 септември 2018 година до Архивата на Комисијата се доставени:  40 пријави за корупција, 19 барања за мислење во врска со спроведување на референдумот, 50 предмети од областа судир на интереси, 450 изјави за интереси, 2.196 Обрасци за имотна состојба (анкетни листови за именување или избор и престанок), 203 обрасци за промена на имотната состојба, 1 пријава која се однесува на надлежностите на ДКСК по однос на евидентирањето и следењето на имотната состојба и  11 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер – информираше Антонија Андонова Тасевска, одговорно лице во ДКСК за односи со јавноста, одговарајќи на прашање на „Мета“.

Секретаријатот на ДКСК на 30 март соопшти дека „со оглед на тоа што на 19 март 2018 година од страна на Собранието на Република Македонија е донесена Одлука за разрешување членови на ДКСК, со која се разрешени од функцијата пет членови на ДКСК, во претстојниот период нема можност да одлучува и решава по однос доставените барања и пријави од странките, во согласност со начинот на работа на ДКСК утврден во член 51 од Законот за спречување на корупцијата. Секретаријат како стручна служба на ДКСК, не може да донесува одлуки и постапува само во врска со вршење на административните и техничките работи на ДКСК. Вработените во Секретаријатот на ДКСК кои се административни службеници преку архивата и службената електронска пошта на ДКСК ја примаат и администрираат целокупната документација што пристига на адреса на ДКСК. “

Покрај доставените документи, новиот состав на Антикорупциската комисија ќе треба да ги провери и сомнежите за судир на интереси и други коруптивни практики за кои во меѓувреме известуваат медиумите.

– Со конституирање на новиот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата сите пристигнати пријави ќе се земат во работа, а сите информации во јавните гласила кои се од делокругот на работата на Комисијата ќе се разгледаат и ќе се преземат соодветни дејствија согласно законските норми – наведе Андонова Тасевска.

Извор: МЕТА

Прочитајте повеќе

еу знаме

Клучна поддршка од ЕУ во борбата против пожарите во Северна Македонија

ЕУ отсекогаш била тука за Северна Македонија во тешки времиња. Нашата брза и суштинска помош …