ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, изврши комплетна реконструкција на водоводната линија на ул. „Глигор Прличев”, при што старата линија Ф80 беше заменета со нова полиетиленска Ф90, во должина од 350 метра.

Истовремено, јавното комунално претпријатие изврши промена и на 44 куќни приклучоци. Од ЈКП „Водовод и канализација“ велат дека реконструкција била неопходна поради честите дефекти кои се јавувале на досегашната водоводна линија.