РКЕ

РКЕ одзеде лиценци на три компании за вршење енергетска дејност

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) донесе одлуки со кои ги одзема лиценците за вршење на енергетска дејност на три друштва за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

На Друштвото за градежништво, трговија и услуги „Гуливер инженерин“ ДООЕЛ му се одзема лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија на големо со „еуродизел БС“. Исто така одземена е лиценцата за вршење на енергетска дејност за  трговија  на големо со мазут – М1 (НС) на Друштвото за трговија, градежништво и услуги „Пертинакс“ ДООЕЛ Скопје. Додека на Друштвото за трговија со технички гас и опрема „Башино гас“ извоз-увоз ДООЕЛ Велес е одземена лиценцата за трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ).

Од РКЕ објаснуваат дека, одлуките за одземање на лиценци се донесени затоа што посочените трговци на големо немаат складишни капацитети за чување на резерви на нафтените деривати, што всушност се основни средства и услов за вршење на енергетска дејност.

„Донесовме одлуки со кои ги одзедовме лиценците на тројца трговци за  поединечни нафтени деривати за кои утврдивме дека не ги исполнуваат условите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци. „Гуливер“ нема да смее да увезува и тргува со „еуродизел-БС“, додека „Пертинакс“ нема повеќе лиценца за тргување и увоз со мазут – М1 (НС), а „Башиногас“ нема да смее повеќе да увезува и тргува со течен нафтен гас (ТНГ). Овие трговци не поседуваат соодветни складишни капацитети за чување на дериватите – што претставува основно средство за работа и е услов за добивање на лиценца. РКЕ во изминатиот период теренски ги зајакна контролите врз трговците и со истите ќе продолжи,“ изјави Марко Бислимоски, претседател на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.

Извор: МЕТА

Прочитајте повеќе

Фондацијата Метаморфозис со конкурс за годишна награда „Илија Жупаноски“ за справување со дезинформации

Ќе бидат доделени две годишни награди во две категории: Најдобар новинарски труд, односно стручен труд …