Во Охрид за десет години собрани 184,5 тони отпадно масло

Во Охрид за десет години собрани 184,5 тони отпадно масло

Секторот за урбанизам и заштита на животната средина при Општина Охрид од 2009 година започна со реализација на проектот за собирање на отпадни масла генерирани при подготовка на храна. Целта на реализацијата на овој проект беше употребеното масло за готвење да не се фрла заедно со другиот комунален отпад и со него да не се загадува животната средина.

Собирањето на отпадното масло започна во соработка со хотелите, рестораните, сендвичарите и други правни субјекти кои создаваат ваков вид на отпад. Собирањето на отпадното масло на територијата на Општина Охрид започна да го врши овластената фирма „Суниленс“ која од Министерството за животна средина и просторно планирање има дозвола за собирање, складирање и третман на овој вид отпад.

Според податоците од фирмата „Суниленс“ од правните лица и домаќинствата во текот на изминатиот десетгодишен период, на територијата на Општина Охрид се собрани вкупно 184,5 тони отпадно масло за готвење. Оваа количина е собрана само од „Суниленс“, а се собрани и дополнителни количини од другите оператори за собирање ваков вид на отпад.

Со спроведувањето на овој проект, во кој голема улога согласно законските надлежности има и овластениот инспектор за животна средина, активно се придонесува за заштита на животната средина и природата.

Извор: МЕТА

Прочитајте повеќе

Георгиев бил фатен на дело со мито, Иџет Мемети е второосомничен

Обвинителство: Врховниот судија Георгиев бил фатен на дело со мито, Иџет Мемети е второосомничен

Јавен обвинител предложи притвор само за првоосомничениот кој е затекнат при извршување на кривичното дело, …