Честата промена на вработените и скептицизмот на граѓаните, пречка за развој на дигитализацијата и транспарентноста во РСМ

Амбицијата за дигитализација и транспарентност е попречена од честото менување на кадрите на институциите и скептицизмот на граѓаните, во отсуство на доверба во институциите

Прочитајте повеќе

Рек Битола

Енергетската транзиција ќе нè ослободи од јагленот, загадениот воздух, но и од увозот на струја

Освен исфрлањето на фосилните горива транзицијата треба да ни донесе и намалување на зависноста од …