ЈКП „Комуналец“ со позитивни резултати во првиот квартал

ЈКП „Комуналец“ работи со интензивни активности на сите полиња и бележи
напредок. Компаративната анализа на податоците од првиот квартал во 2018
година и истиот период од минатата година, покажува дека ЈКП „Комуналец“, ја
зголеми селекцијата на собран отпад за 5 отсто.

„Во однос на собраните 178 тони отпад од пакување минатата година, селекцијата
на отпад во првите три месеци е зголемена за 5%, или вкупно се собрани 187 тони
отпад. Во примарната селекција на отпад ги вклучивме и руралните населени
места од општина Прилеп. Во првото тримесечие се распределени 1.073 канти за
домашна селекција со 582 нови корисника, во селата: Ерековци, Беровци, Алинци,
Кадино Село, Галичани, Тополчани, Веселчани, Загорани, Ново Лагово, Старо
Лагово и Селце. Изненадувачки за нас е што дури 96% од населението ја прифати
примарната селекција на отпад, на доброволна база“, соопшти в.д. директорот
Звонко Јованоски на денешната прес конференција.

Во текот на следните неколку денови, на различни локации во градот ќе бидат
поставени нови 30 контејнери за стаклена амбалажа, што „Пакомак“ му ги
донираше на ЈКП „Комуналец“, како на претпријатие со најголеми количини
селектиран отпад. Од прилепското јавно комунално претпријатие истакнуваат
дека граѓаните, фирмите и угостителските објекти,треба стаклениот отпад да го
одлагаат во тие контејнери, бидејќи ако се измеша со другиот отпад, тој никогаш
нема да може да се разложи.

Исто така, ЈКП „Комуналец“ од „Пакомак“ има добиено и картонски корпи за
селекција на хартија и отпад од пакување, кои се идеални за собирање на хартиен
отпад во фирмите, јавните установи и други институции. Доколку кај нив постои
интерес за поставување на вакви корпи, јавното комунално претпријатие
бесплатно ќе им ги донира.

Во Прилеп, ЈКП „Комуналец“ има распределено вкупно 16.703 канти за домашна
селекција со вкупно 8.918 корисници, што значи дека градот е опфатен со 68%
покриеност со селекција на отпадот. Максимална 100% покриеност е постигната
со контејнерската селекција, при што се поставени 472 контејнери за мешан
отпад, 415 за ПЕТ амбалажа, 45 за стаклена амбалажа.

Според официјалните податоци од „Пакомак“, кој е колективен постапувач за
управување со отпад од пакување, a имајќи ги во вид количините на собран отпад
во 2017 година, ЈКП „Комуналец“ предничи пред 15-те најголеми комунални
претпријатија во државата.

Прочитајте повеќе

Вакцини

Дали на Македонија и се заканува и епидемија на морбили?

Големиот процент на невакцинирани деца ја враќа опасноста од ширење на заразни болести. СЗО предупредува …