Крушево: Нов грант од 700.000 евра за активен туризам

Општина Крушево доби грант од над 700.000 евра во рамки на прекуграничната соработка со Албанија. Крушево, општина Елбасан, Албанија и неколку организации, преку овој проект ќе работат на промоција и одржливост на туризмот со имплементација на неколку инфраструктурни зафати и други активности.

Во рамки на проектот Општина Крушево ќе изгради паркинг до самото полетувалиште, како и хортикултурно уредување на просторот. Ова е реализација на уште едно барање на параглајдеристите кое ќе се комплетира по поставувањето на новата вештачка трева и изградба на објект.

На полетувалиштето ќе бидат поставени и две станици кои ќе го мерат квалитетот на воздухот, брзината и насоката на ветрот.

Во остантите активности кои ќе се реализираат спаѓаат:

  1. „Даунхил“ патека која ќе овозможи одржување на натпревари во планински велосипедизам на високо професионално ниво;
  2. Поставување на 200 ЛЕД светилки на Крушево, поконкретно во околината на објектите од областа на културата;
  3. Низа промотивни активности кои ќе ги промовираат двете страни како атрактивни туристички дестинации;
  4. Обуки и надградување на капацитети на угостителскиот сектор.

„Продолжуваме со инвестирање во туризмот. Градиме инфраструктура и меѓународно го промовираме Крушево. Изминатите месеци интензивно работевме на проектот за прекугранична соработка со Албанија и успеавме да го добиеме грантот. Крушево има иднина во туризмот“, изјави градоначалникот на општина Крушево, Томе Христоски.

Добиениот грант е дел од „Прекугранична соработка меѓу Република Северна Македонија – Република Албанија Инструмент за пред пристапна поддрша (ИПА 2) – 2018 2020“.

Прочитајте повеќе

Одбележан Меѓународниот ден на мајчиниот јазик

Во рамки на одбележувањето на овој ден, во Институтот за македонски јазик ќе бидат презентирани …