Објавен е нов повик за аплицирање за финансиска помош за студенти за меѓуградски превоз

Објавен е нов повик за аплицирање за финансиска помош за студенти за меѓуградски превоз

Пријавувањето е само електронски преку порталот „е-услуги“, а студентите на кои ова право ќе им биде одобрено, до јуни ќе добиваат до 1.200 денари на месечно ниво

Од вчера па сè до понеделник, 11 март, во тек е нов повик за аплицирање за финансиска поддршка за меѓуградски превоз за студенти.

Пријавувањето е само електронски преку порталот „е-услуги“, а студентите на кои ова право ќе им биде одобрено, до јуни ќе добиваат до 1.200 денари на месечно ниво – средства наменети за покривање на дел од трошоците за превоз од местото на живеење до местото на студирање и обратно.

Потребно е студентите да прикачат потврда за редовен студент на државен универзитет; уверение за државјанство; лична карта или друг документ за идентификација; трансакциска сметка и доказ за висина на месечниот билет за меѓуградски превоз од местото на живеење до местото на студирање. Како доказ се доставува фотографија од месечен билет, фискална сметка или „принтскрин“ од цените објавени на веб-страницата на превозникот.

За студентите кои не се пријавиле или не ги исполниле условите за добивање на финансиска поддршка на претходните повици, Министерството за образование и наука, секој месец ќе објавува повик, најдоцна до петтиот ден во месецот. Секој од повиците ќе трае седум дена од денот на објавувањето.

Прочитајте повеќе

Административци не сакаат да спроведуваат избори, сакаат да празнуваат

Административци не сакаат да спроведуваат избори, сакаат да празнуваат

Реална потреба или празниците и распустот ги натераа административците да се повлекуваат од членството во …