Владата ја овласти министерката Царовска да го потпише Колективниот договор за високо образование и наука

Владата ја овласти министерката Царовска да го потпише Колективниот договор за високо образование и наука

Владата ја разгледа и усвои Информацијата за склучување на Колективен договор за високо образование и наука и ја овласти Мила Царовска, министерка за образование и наука да го потпише Колективниот договор за високо образование и наука.

Со колективниот договор за прв пат по 30 години се уредува системот на плати, се утврдува основната бруто плата со коефициент на сложеност на работното место во високото образование. Дополнително предвидено е зголемување на плататa на наставниот и ненаставниот кадар во септември 2021 година и во септември 2022 година.

Едно од позабележителните постигнувања со овој Колективен договор е и уредувањето на исплатата за минат труд, кој во изминатиот десетгодишен период или не се исплаќал или се исплаќаа со големи потешкотии од страна на високообразовните установи.

На оваа своја седница Владата го утврди текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието со кој се врши усогласување на надлежностите на Бирото со другите закони кои ја тангираат неговата работа, како што се законите кои го регулираат основното и средното образование, учебниците, статусот на наставниците и стручните соработници и сл.

Со овој Предлог-закон ќе се воспостави и развива портал за учење од далечина и дигитални содржини за користење во наставата, што е од исклучително значење во последно време со пандемијата со КОВИД-19, при што се земаат во предвид и глобалните тенденции во насока на развој на учење од далечина.

Со новите законски решенија се овозможува и ангажирање на стручни лица кои во целост ќе одговорат на законските надлежности на Бирото, а со тоа и за унапредување и развојот на образованието.

Прочитајте повеќе

Георгиев бил фатен на дело со мито, Иџет Мемети е второосомничен

Обвинителство: Врховниот судија Георгиев бил фатен на дело со мито, Иџет Мемети е второосомничен

Јавен обвинител предложи притвор само за првоосомничениот кој е затекнат при извршување на кривичното дело, …