Во националниот парк Галичица расте бројот на единки на европски елен

Во националниот парк Галичица расте бројот на единки на европски елен

Репродуктивниот центар за европски елен од националниот парк Галичица, работи со полна пареа и се зголемува бројот на единки на европски елен. Овој репродуктивен центар е изграден исклучиво за одгледување и реинтродукција на елените во паркот, а строго е забранет лов и други недозволени активности.

„Матичното стадо во следните години ќе биде сместено во оградената површина, а секоја година младите едники ќе се пуштаат во дивина“, потенцираат од управата на паркот.

Објаснуваат дека главните цели од реинтродукцијата на овој вид се: заштита на биодиверзитетот преку активно управување на високопланинските пасишта, заштита на пејсажните и пределските вредности, намалување на ризикот од пожари, подобрување на атрактивноста на националниот парк Галичица и едукативна функција.

Извор:МЕТА

Прочитајте повеќе

Летово ќе биде пеколно, климатските промени си го наплатуваат данокот

Летово ќе биде пеколно, климатските промени си го наплатуваат данокот

Едни од најчестите индикатори на климатските промени се надминувањата на екстремните температурни вредности, а УХМР …