Finance Think: Како резултат на консолидацијата на економските текови, во третиот квартал од 2021 БДП се зголеми за 3% на годишна основа

Finance Think: Како резултат на консолидацијата на економските текови, во третиот квартал од 2021 БДП се зголеми за 3% на годишна основа

Finance Think го објави Макроекономскиот монитор К3 2021.

Во третиот квартал од 2021, БДП се зголеми за 3% на годишна основа, како резултат на консолидацијата на економските текови и напредувањето на имунизацијата. Сепак, овој раст е остварен на сеуште ниска споредбена основа од третиот квартал од 2020, во кој економијата се намали за 5.1% по обемната владина интервенција за ублажување на ударот од пандемијата. Според дејности, растот во третиот квартал од 2021 е на широка основа, но со забележлив пад на преработувачката индустрија (-5.8%), поради изразените неизвесности во глобалната и домашната економија, сврзани со растечкото влијание на делта сојот од Ковид-19 и забавувачкото темпо на имунизација кон крајот од кварталот. Според тоа, и бруто инвестициите се задржаа на нивото од пред една година (0.4%), додека извозот и увозот забележаа забавен раст (4.1% и 2.7%, соодветно). Јавната потрошувачка порасна за 4.9%, што е особено висок раст во контекст на намерата за фискална консолидација, но е во линија со продлабочувањето на буџетскиот дефицит со јулскиот ребаланс на буџетот (од 4.9% на 6.5% од БДП).  

Невработеноста во третиот квартал од 2021 понатамошно благо се намали, на 15.7% од претходните 15.9% (К2-2021). Падот на невработеноста е проследен со запирање на активацијата на претходно-пасивизираното население. Вработеноста забележа само благо зголемување, од 47.3% на 47.4%, што упатува на тоа дека неизвесноста во економијата го засилила својот притисок врз пазарот на труд споредено со претходните квартали. Во третиот квартал, евидентно е понатамошното губење работни места во преработувачката индустрија (околу 3,000 во однос на К2-2021), стагнацијата кај угостителството (ист број работници) и консолидацијата во транспортот (креирани 6,500 работни места) и трговијата (3,800).  

Неизвесноста во економијата остана присутна во четвртиот квартал од 2021 со тековниот бран од пандемијата, забавувањето на темпото на имунизација и појавата на нови соеви на вирусот. Дополнително, во четвртиот квартал се зголемија притисоците од растечките цени на храната и енергијата, кои се очекува да бидат присутни и во текот на 2022. Finance Think ја задржува проекцијата за растот на БДП во 2021 на 4.1%, додека проекцијата за 2022 изнесува 4%.  

Прочитајте повеќе

Битиќи: Со влезот во ЕУ просечната плата ќе изнесува 1.300 евра

Битиќи: Со влезот во ЕУ просечната плата ќе изнесува 1.300 евра

„Добросостојбата на граѓаните е императив и тоа сме го докажале тоа, се во нашата програма …