АНАЛИЗА: Општински буџети – најмногу се троши за плати, главен приход се трансферите

АНАЛИЗА: Општински буџети – најмногу се троши за плати, главен приход се трансферите

Платите, придонесите и надоместоците се доминантна расходна ставка во општинските буџети

Прочитајте повеќе

Административци не сакаат да спроведуваат избори, сакаат да празнуваат

Административци не сакаат да спроведуваат избори, сакаат да празнуваат

Реална потреба или празниците и распустот ги натераа административците да се повлекуваат од членството во …