второт на антологиските староградски рефрени Валентин Соклевски заедно со битолските Боеми во ресторанот Грне вечерва заедно ја пееја “Ратка Маџунка” додека повеќе групи битолчани вртеа мазник со паре.

Боемите со песните на Соклевски внесоа посебен штимул во празничната атмосфера. Додека ги пееја познатите рефрени гостите ги држеа кренато чашите за наздравување. “Ратка Маџунка” им беше испеана на либерал-демократите кои вечерва вртеа мазник во Грне, а парето му падна на Бошко Китановски.

Извор:АПЛА