Министерот Лога ja именуваше Ленче Ристоска за јавен обвинител за врски со ЕВРОПРАВДА

Министерот Лога ja именуваше Ленче Ристоска за јавен обвинител за врски со ЕВРОПРАВДА

Огласот од страна на Јавното обвинителство беше отворен од декември 2022 година, согласно член 112 од Законот за меѓународна соработка во кривичната материја

Прочитајте повеќе

Италијанските супермаркети „Конад“ влегуваат на македонскиот и црногорскиот пазар

Италијанските супермаркети „Конад“ влегуваат на македонскиот и црногорскиот пазар

Според анализите се очекува отворањето на супермаркетите „Конад“ да придонесе во отворање на нови работни …