Владата објави сметка за донации за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот

Владата објави сметка за донации за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот

Владата на Република Северна Македонија објави сметка за донации за помош и поддршка за справување со економско-здравствената криза предизвикана од коронавирусот КОВИД–19.

Целта на донацијата, во вид на парични средства кои ќе се користат за помош, е поддршка за активностите за спроведување на мерките за справување со кризата од коронавирусот во земјата.

Уплатата на средствата (во денари) за донација се врши на образец ПП 50, и се пополнува на следниов начин:

Назив на примач: Трезорска сметка, Влада на Република Северна Македонија

Банка на примач: НБРСМ

Трансакциска сметка: 100 000000063095

Сметка на корисник: 0400100078785С9

Приходнa шифра: 744111 (за правни лица)

Приходнa шифра: 744211 (за физички лица)

Програма: Р1

Во цел на дознака:  Финансиска помош – КОВИД – 19

Донаторите што ќе одлучат да донираат финансиски средства се стекнуваат со право на даночно олеснување за кое што е потребно да достават Извештај за дадена донација/спонзорство (образец „УЈП-ИДС/ДВ“), во Управата за јавни приходи.

За финансиски донации во американски долари уплатата се врши на следниот начин:

Correspondent bank details:

CITIBANK NA NEW YORK

Address: 111 WALL STREET NEW YORK

NY 10043

SWIFT BIC: CITI US 33

Bank details:

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEODNIA

Adress: Bl. „Kuzman Josifovski Pitu” br.1

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

SWIFT: NBRM MK 2X

Final beneficiary:

IBAN:MK07 1007 0100 0000 849

Name: Vlada na Republika Severna Makedonija

Generalen sekretarijat

Detail of payment (:70)

За уплатата на донациите во евра се применува следната постапка: 

Correspondent bank details:

DEUTSCHE BUNDESBANK ZENTRALE

Address: Wilhelm Epstein strasse 14

Frankfurt am Main

GERMANY

SWIFT BIC: MARK DE FF

Bank details:

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEODNIA

Adress: Bl. „Kuzman Josifovski Pitu” br.1

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

SWIFT: NBRM MK 2X

Final beneficiary:

IBAN: MK07 1007 0100 0000 849

Name: Vlada na Republika Severna Makedonija

Generalen sekretarijat

Detail of payment (:70)

За  донации во швајцарски франци треба да се примени следната постапка:

Correspondent bank details

ZUERCHER KANTONALBANK

Address: 9 Bahnhofstrasse Zurich

SWITZERLAND

SWIFT BIC: ZKBKCHZZ80A

Bank details:

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEODNIA

Adress: Bl. „Kuzman Josifovski Pitu” br.1

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

SWIFT: NBRM MK 2X

Final beneficiary:

IBAN:MK07 1007 0100 0000 849

Name: Vlada na Republika Severna Makedonija

Generalen sekretarijat

Detail of payment (:70)

Договорот за доделување на средства по основ на донација во име на Владата, го потпишува Генералниот секретар и според одредбите од Договорот, примателот на донацијата се обврзува сите добра од овој Договор да ги стави во остварување на мерките за справување со коронавирусот во земјата. За таа цел примателот на донацијата, со овој договор, изјавува дека со денот на потпишување на овој Договор се смета дека ги има примено средствата и има обврска да го извести давателот на донацијата најбрзо што може доколку се утврдат значителни отстапувања во суштината или во текот на активностите на донацијата.

Прочитајте повеќе

цук

Рекорден број повици на единствениот повикувачки број за итни случаи

Кон Полиција биле упатени 40,51 отсто, кон Итната медицинска помош 17,61 отсто, a кон пожарникарите …