Соопштение на Општина Прилеп:

Заради констатирана целосна реализација на предвидениот буџет по однос на двата јавни повика на Општина Прилеп за субвенционирање/надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Прилеп за набавка на грејни тела со инвертор и велосипеди за 2021 година, а согласно донесените правилници, од утре, среда 07.04.2021 година, повеќе нема да се примаат нови барања.