Гане Тодоровски „Кон татковината“

…Остави нека секој по своему те љуби,
пред тебе стои патот да крепнеш и да младееш,
и нема нужда сите на еден глас да трубиме
дека најскапото за тебе ќе го дадеме…

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МАКЕДОНИЈО!