Во Јапонија отвориле целосно роботизирано складиште, во кое Муџин роботите ја надгледуваат работата на другите роботи. А ние уште се думаме како да направиме шахтите на улиците да бидат на иста висина со асфалтот!?