Со неколку фотографии и краток аматерски видео запис направен со мобилен телефон, пријатели на ПУБЛИКУМ од Струга, сакаа на автентичен начин да прикажат како во градот на Црн Дрим се почитуваат мерките за заштита од Ковид-19.

Дали и колку се носат заштитни маски, се одржува ли пропишаната дистанца, ги почитуваат ли протоколите сопствениците на угостителските објекти…?

Струга деновиве, низ фото и видео запис. Коментарите ви ги оставаме вам.