Избрани твитер стауси

Избрани твитер статуси

Прочитајте повеќе

Твитер статус

Избрани твитер статуси

„Бугарија цврсто ја држи вратата на ЕУ затворена за Македонија“. Тогаш требаше Крсто да го …