Mинимални казни за трујачите, неодговорните сопственици и за мачењето животни

Mинимални казни за трујачите, неодговорните сопственици и за мачењето животни

Полицијата поднела предлози за кривично гонење во 101 случај против 73 сторители за мачење животни во периодот од јануари 2019 година до 30 јуни 2023 година, а само за 48 случаи има правосилни пресуди. Најчесто сторителите кои стигнале до правосилна пресуда се казнувани со 200-300 евра казна или пак добиваат условна казна, за разлика од практиката во земјите на ЕУ

Прочитајте повеќе

изјава министерство за здравство

За момчињата и девојчињата од следниот месец ќе биде достапна деветовалентна вакцина против ХПВ

Целта е младите да се вакцинираат пред да бидат изложени на ХПВ ризикот. Се проценува …