Министерство за правда: Констатирани пропусти во АКМИС системот за управување со судски предмети

Оваа комисија извршила надзор во четири основни судови во државата, и тоа во: Берово, Крушево, Кратово и Куманово, при што констатирала нецелосно почитување на законските одредби за исклучување и вклучување, како и изземање на судии од АКМИС

Прочитајте повеќе

Исчезнато девојче

Ни трага ни глас од исчезнатото 14-годишно девојче, лоциран е само последниот сигнал од телефонот

Последен сигнал од телефонот е околу 7.30 на булеварот „Партизански одреди“, односно кај ресторанот „Фитнес …