Министерство за правда: Констатирани пропусти во АКМИС системот за управување со судски предмети

Министерство за правда: Констатирани пропусти во АКМИС системот за управување со судски предмети

Оваа комисија извршила надзор во четири основни судови во државата, и тоа во: Берово, Крушево, Кратово и Куманово, при што констатирала нецелосно почитување на законските одредби за исклучување и вклучување, како и изземање на судии од АКМИС

Прочитајте повеќе

СДСМ: Шемата за подарениот имот на Јанушев датира од 2010 години кога се набавија кинеските автобуси

СДСМ: Шемата за подарениот имот на Јанушев датира од 2010 години кога се набавија кинеските автобуси

Соопштение за јавност на СДСМ Откако пет дена се криеше од јавноста вчера Јанушев самиот …