Влада: 40.000 земјоделци следната недела ќе добијат авансна исплата на субвенциите

Влада: 40.000 земјоделци следната недела ќе добијат авансна исплата на субвенциите

На вчерашната седница, Владата донесе измени и дополнувања на програми и уредби, со коишто се овозможува земјоделците во државава за прв пат досега, да добијат авансна исплата на субвенциите.

Станува збор, како што е објаснето од предлагачот, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за предвремена, односно авансна исплата на субвенциите по програми за тековна година, согласно новиот модел на субвенционирање што го воведе Владата.

Односно, сите 40.000 земјоделци кои се стекнале со право за субвенции, ќе добијат авансна исплата на 30 проценти од субвенциите, во текот на следната недела.

Владата даде поддршка и да се продолжи рокот за аплицирање во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, за дополнителните 70 проценти од субвенциите, што според новиот модел на субвенции, се поврзани со пријавување на количината на производство, од страна на земјоделците. Рокот за пријавување до 25 декември, е продолжен до 30 декември. Според пријавеното производство на количините, на почетокот на годината ќе се направат пресметките за доисплатата на субвенциите, на земјоделците на кои им следуваат.

Согласно денеска донесените владини одлуки, авансна исплата од 30 проценти на субвенциите ќе добијат и лозарите, нешто што не се случило никогаш досега. Се овозможи со воведениот нов модел за субвенции, да има навремена поддршка на лозовите насади, тогаш кога им е најпотребна на лозарите.

Поконкретно, сето ова е предвидено со вчера донесените: Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2023 година; Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година; Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во органското земјоделско производство за 2023 година; Програма за изменување на Програмата за поттикнување на потрошувачка на овошје за 2023 година и Програма за изменување на Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството за 2023 година.

Прочитајте повеќе

Културна револуција и авторска уметност - започнуваат Денови на Смилевскиот конгрес

Културна револуција и авторска уметност – започнуваат Денови на Смилевскиот конгрес

Новата национална установа Манифестација „Денови на Смилевскиот конгрес“ преку неофицијална програма започна со славење на …